80:20 Законът на Парето

законът-на-парето

Законът на Парето, известен още като принципа « 80:20 » или « Законът на елита », е открит през 1897 г. от италианския икономист Вилфредо Парето, който разхождайки се в своята градина забелязал, че около 20% от граховите шушулки раждат 80% от реколтата.

Интуитивно човек смята, че естественото равновесие се образува при съотношение 50: 50. Оказва се обаче, че то се изразява много по-често 80:20, отколкото 50:50. Всъщност това съотношение варира различно и може да е 65:35, 90:10 и т.н., но почти никога не е близо до равностойното 50:50.

Парето забелязал повтарящите се 80:20% в много сфери на живота. Ето някои от тях:
– независимо от размера на богатство в различните страни, почти винаги 80% от богатството е съсредоточено в 20% от населението.
– много често 80% от престъпленията се извършени от 20% от престъпниците
– 80% от разходите на здравеопазване се формират от 20% от пациените

Тук трябва да отбележим, че в бизнеса тази закономерност приема горе-долу същата форма:
– 20% процента от продукцията носи 80% от печалбата
– 80% от печалбите идват от 20% от клиентите
– 20% клиенти правят 80% от оплакванията
– 20% мениджърски действия носят 80% мениджърска ефективност

През средата на ХХ век, японците са били първите, които осъзнават, че решавайки 20% от фирмените проблеми, увеличават качеството и ефективността с 80%. Законът на Парето намира полезно приложение и по време на криза, когато трябва да се ограничат разходите и да се преструктурира вътрешната организация на дадено предприятие.

Същото се отнася и когато иде реч за управление на човешките ресурси:
– 20% процента от служителите създават 80% от проблемите
– 80% от хората работят на ниско ниво и нямат амбиции за подобрение
– 20% от търговците правят 80% от продажбите и т.н.

В заключение можем да кажем, че ако разберем и се научим да прилагаме законът на Парето в нашето всекидневие, то ние улесняваме постигането на успех във всяко наше начинание. Златното правило на 80:20 може да ни помогне да приоритизираме нашите задачи и с по-малко работа да постигаме същите, че дори и по-добри резултати (20% от усилията, носят 80% от резултатите!).

Законът на Парето се прилага от много успешни хора като Уорън Бъфет (20% говор, 80% четене/мълчание), Браян Трейси и др. Дали техният успех не се дължи от части и на този принцип?