Йерархия на нивата човешко осъзнаване според Хокинс

17-niva-ierarhia-na-osaznavaneto-hokins

Доктор Дейвид Р. Хокинс е не само един от най-видните американски психиатри от втората половина на миналия век, но и бащата на съвременната кинезиология. Той се е отличавал с високо ниво на просветеност, а неговите трудове ще оставят отпечатък в историята на своето време.

В една от книгите си „Мощ срещу сила“, Хокинс установява йерархия на нивата на човешкото съзнание, което само по себе си, представлява много интересна парадигма. Благодарение на тази книга, всеки може сам да определи на кое ниво на съзнание се намира като вземе предвид своето актуално състояние.Със сигурност читателите на статията се намират поне на нивото на смелостта, тъй като при по-долните нива, те не биха проявили особен интерес към  темата за личностно развитие.

Истината е, че само едно малцинство попада в най-горните нива на таблицата. Масово доминират по-ниските нива на развитие. Според Дейвид Р. Хокинс 85% от населението на планетата се намира под нивото на смелостта. Преминаването от едно ниво на друго е изключително труден процес, за който е нужно значителен запас енергия. Такова преминаване може да отнеме десетки години и ако бъде осъществено, води до огромна промяна в живота на съответния човек.

Ето и самата йерархизирана таблица на Хокинс:

stalbica-osaznavane-hawkins

Определяне на нивото
Този модел на определяне човешкото съзнание заслужава внимание и размисъл тъй като може да бъде приложен не само за отделни индивиди, а за групи от хора, събития и дори народи. Всеки един човек преминава през няколко нива в различни периоди на своя живот, но тук трябва да се определи едно преобладаващо ниво. Примерно: даден човек може цялостно да спада към нивото на неутралността, но да е пристрастен към цигарите, което се отнася към нивото на желанието.

Определянето към кое ниво спада съответната личност, може най-лесно да се разбере чрез определяне неговата доминираща енергия в стресови ситуации. Точно както от портокала чрез изцеждане се получава сок (защото портокалът съдържа сок), така и у човек, подложен на натиск, излизат наяве преобладаващите емоции (страх, агресия, гордост и т.н.)

Фактори влияещи върху нивата на съзнание
Всичко оказва своето влияние върху нивото на съзнание на даден човек – телевизия, филми, книги, уеб сайтове, хора, места, храни, пътуване. Примерно ако човек, намиращ се на нивото на осмисляне гледа новините по телевизията (които принципно подхранват страха и желанието), то неговото ниво на съзнание ще бъде временно занижено. Но ако същите новини са гледани от човек, намиращ се на нивото на вината, то неговото съзнание ще бъде моментно завишено.

Изкачване на по-високо ниво
Изкачването в йерархията изисква огромни усилия, време и енергия. Изключително трудно е този процес да се осъществи без външна помощ. Смяната на едно ниво с по-горно такова, води след себе си грандиозни житейски промени. Това обяснява факта защо хората под нивото „смелост“ не биха могли (или изключително мъчително) да прогресират сами. Изисква се забележителна доза кураж и осъзнаване за да се работи върху личностното израстване. Този процес често е свързан с преломни периоди и храбри действия, чрез които се повишава осъзнатостта на даден индивид. Хубавото е, че когато бива достигнато по-горно ниво, животът бива възприет по различен начин, а по-ниското „напуснато“ ниво, изглежда едва ли не нелепо.

Важно е да бъде следвана естествената прогресия на нивата без да се съкращават и прескачат някои етапи. Какво би станало ако човек иска да достигне нивото на разума (осмисляне), но не е успял да усвои самодисциплината (воля) и целенасочеността (приемане)? Тогава ще му липсва организация и концентрация за да използва пълноценно своя ум. Ако пък даден човек желае да постигне нивото на любов, без да е усвоил нивото на осмисляне (разум), то той ще се характеризира с огромна доза наивност и ще се превърне в лесна жертва на сектантски или екстремистки движения.

Заключение
В заключение може да се каже, че нашата роля като човешки същества е да постигнем възможно най-високото ниво на осъзнаване. Чрез този процес се получава завишаване на общото ниво на осъзнаване като индиректно се въздейства на околните.

Въпреки че така представената 17-етапна йерархията е силно вдъхновена от източните религии и философии, Хокинс е успял нагледно да схематизира еволюцията на личностно израстване като я направи достъпна за широк кръг от хора.

One thought on “Йерархия на нивата човешко осъзнаване според Хокинс

Коментарите са изключени.