Зъбите казват много за нашата същност

zabite-kazvat-koi-smeИнтересна информация за нас носи устната кухина и в частност – зъбите. Последните са разделени на четири квадранта, като първият дава индикации относно бащата и неговото родословие, вторият говори за майката и нейното родословие, третият квадрант представлява дома, а четвъртият – работата.

znachenieto-na-zabite-i-nashata-lichnost

Освен квадрантите, всеки зъб има своето собствено значение:

11 – Баща. Ролята на бащата.
21 – Майка. Ролята на майката.
31 – Поведението на майката.
41 – Мъжка агресивност. Спомени, свързани с насилие.
*Ако между 11 и 21 има луфт, това означава, разделени родители. Ако единият зъб е прав, а другият е крив, родителите въобще не са се разбирали.
*Ако 21 е по-напред от 11, майката е била водещата личност от родителите.

12 – Отношенията с бащата. Как се възприема бащината фигура.
22 – Връзката с майка ми.
32 – Закрилата от страна на майката.
42 – Закрилата от страна на бащата.

*11 над 12 показва деспотичен баща.
* патология със зъб 32 говори за липса на защита от страна на майката.
* патология със зъб 42 значи мъчителни спомени за деспотично поведение на бащата и нужда от защита.

13 – Представлява правилата, законите. Качество на спазване на правилата.
23 – Представлява морала, разбирането за добро и зло. Традиции и обичаи. Праг на търпимост.
33 – Спомени за робство, тотално подчинение.
43 – Нетърпимост към несправедливостта. Неуспех и падение (в пряк и преносен смисъл). Възстановяване на недвижим имот.
14 – Спомени за загубата на бащата в детството или загуба на бащинска любов.
24 – Любовта на майката. Отдалеченост, самота, неразбиране от страна на семейството.
34 – Спомени за загуба на близък. Романтичната любов.
44 – Загуба на братя.
15 – Спомени за измяна, предателство. Отчаяние.
25 – Спомени за измама и отричане. Несправедливост.
35 – Спомени за отхвърляне.
45 – Памет за неудовлетвореност. Чувство на гняв.
16 – Нашите мечти и стремежи в живота. Липса на внимание от страна на бащата.
26 – Потребност от хармония и баланс.
36 – Признаване от страна на родителите, фамилни имена, прякори. Спомен за изоставено дете. Премахване на матката. Домът.
46 – Желанията. Конфликт на мъжката потентност. Памет за срам. Баща ми винаги се съмнява в това, което правя.
17 – Изключване от семейството. Спомени за изгнание.
27 – Принадлежност към семейството. Семеен съюз. Традициите.
37 – Достойнството; отхвърляне. Аз съм нищо. Спомени от задушаване.
47 – Мемории за заточение, изгнание, плен, невъзможност за връщане. Страдание заради успех. Силно желание за реализация – перфекционизъм.
18 – Постигане на целта на живота. Подчинение на висшестоящи лица.
28 – Спомени за грях със законите на църквата. Морално неприемливи отношения.
38 – Спомени за покаяние, прошка.
48 – Конфликт със скромността, сексуалността. Тайни (в повечето случаи, сексуални). Моята идентичност, АЗ-ът.